Systeemopstellingen is een methodiek die, indien het past bij de hulpvraag, toegepast kan worden als subonderdeel van een coachingstraject. Vele persoonlijke vragen of issues kunnen middels een systeemopstelling inzicht geven. Gedragsverandering kan immers pas plaatsvinden als men er zich bewust van is.

 

Doelstelling

Het leven en onze keuzes wordt door verborgen dynamieken of systemen gestuurd. De methodiek van systeemopstellingen is ontwikkeld door Bert Hellinger, in eerste instantie in een therapeutische setting, nu bekend als systeemopstelling. Veel persoonlijke problemen, relatieproblemen, gezondheidsproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het systeem. Vervolgens hebben Bert Hellinger en Gunthard Weber samen de methode gericht op organisaties, hieruit is de organisatie-opstelling ontstaan.

Systeemopstellingen kunnen u inzicht geven in uw onbewuste gedrag of keuzes. Deze keuzes en gedragingen kunnen van invloed zijn op hoe uw praktijk, uzelf of uw organisatie zich manifesteert. De doelstelling van systeemopstellingen is om uw onbewuste, zichtbaar te maken. Door het zichtbaar maken van bepaalde keuzes en gedragingen kunt u gerichter kansen en mogelijkheden pakken voor uzelf, uw bedrijf of voor uw organisatie.

 

Methode

Een systeemopstelling is letterlijk een opstelling van mensen, die relevante personen of elementen uit een systeem representeren. Deze representanten worden bij een systeemopstelling in de ruimte opgesteld door iemand, die deel uit maakt van het systeem en iets in dat systeem wil onderzoeken. De representanten krijgen, nadat ze zijn opgesteld, op wonderlijke wijze toegang tot informatie die op die plaats in de opstelling van belang is en een rol speelt, zoals verhoudingen tot anderen. Op verzoek van de begeleider verwoorden de representanten hoe het op die plaats is en hoe zij zich verhouden tot de andere representanten. Op deze wijze wordt veel verborgen en onbewuste informatie over de verhoudingen in het systeem zichtbaar gemaakt. Vervolgens gaat de begeleider na welke interventies het evenwicht in de opstelling zou kunnen herstellen.

Systeemopstellingen kunnen in groepsverband of via een individuele sessie worden gedaan.

 

Kosten:

  • Op aanvraag.
  • Individueel; tijdens een coachingsessie.
  • Groepsverband; specifiek uw vraag zal behandeld worden met onafhankelijke ervaren representanten.

 

Heeft u interesse in de deelname aan onze systeem- of organisatieopstellingen, meld u dan nu aan via ons contactformulier en wees van harte welkom.