Wilt u een actieve rol spelen in het zorgproces bij eczeem? Wilt u deze huidziekten kunnen herkennen en een bijdrage leveren aan het management hiervan? Wilt u uw cliënten juiste informatie kunnen geven? Dan is deze module voor u een aanbevolen masterclass.

Doelstelling

Steeds vaker stellen cliënten vragen over huidproblemen en vragen zij om advies. Een afspraak maken bij een therapeut is laagdrempeliger dan het maken van een afspraak maken bij een arts. Sommige huidafwijkingen zijn gemakkelijk te herkennen en goed te behandelen, maar andere huidafwijkingen zijn minder duidelijk en vragen om een medische benadering. Therapeuten (in het bijzonder huidtherapeuten) vormen een schakel tussen de cliënt en de arts en om deze reden zitten zij in bevoorrechte positie bij de behandeling van huidafwijkingen. Het is belangrijk dat therapeuten beschikken over voldoende dermatologische kennis en vaardigheden om cliënten op verantwoorde wijze te behandelen en adequaat voor te lichten over de behandelmogelijkheden.

Door een betere kennis van de medische aspecten van huidziekten kunnen therapeuten de huid analyseren en kunnen ze de cliënt beter adviseren. De medische aspecten van deze huidaandoening krijgen in de masterclass aandacht.

Naast het opdoen van medische kennis en het oefenen van communicatie aan de hand van ingebrachte casussen zijn er ook praktijksessies. Tijdens de praktijk oefent u specifieke vaardigheden die nodig zijn voor het adviseren van behandelingen en producten.

Leerdoelen

De deelnemer is in staat om de verschillende vormen van eczeem te kunnen onderscheiden en de oorzaak per vorm benoemen.

De deelnemer is op de hoogte welke typen allergieën er zijn.

De deelnemer is in staat om kritisch (middels het klinisch redeneren) te kijken naar wat deze chronische aandoening betekend voor zijn/ haar behandelbeleid/ behandelplan.

De deelnemer is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen rondom dit onderwerp en de bijbehorende nieuwe behandelmogelijkheden.

De deelnemer is op de hoogte van de allergenen die eczeem patiënten moeten mijden en welke alternatieve adviezen hij/ zij hiervoor in de plaats kan geven.

De deelnemer heeft zijn/ haar rol als therapeut in de eerstelijnszorg helder als het gaat om behandeling van chronisch eczeem.

De deelnemer is in staat om een doeltreffende- en efficiënte manier/ methodiek begeleiding te bieden aan een patiënt met een vorm van atopisch eczeem en contact allergisch eczeem.

De deelnemer kan alle adviezen en theorie gegeven tijdens deze workshop ook daadwerkelijk uitvoeren in zijn/ haar praktijk.

Inbegrepen

  • E-boeken, deze worden op voorhand bij de betaling door een downloadlink verstrekt.
  • Dermate-Logische zakboekkaartjes (tijdens de cursus verstrekt). Deze kaartjes zijn vergezeld van online video’s.
  • Hand-outs (tijdens de cursus verstrekt).
  • Online verdiepingsvideo’s over de diagnose van constitutioneel eczeem, begeleiding en behandeling van constitutioneel eczeem, meten van de kwaliteit van leven bij constitutioneel eczeem, objectieve scoringsparameters en PROM, en een video over crèmes en zalven. Deze worden op voorhand verstrekt.

Voorbereiding

  • Online video bekijken, duur: 1 uur.
  • Praktijkopdracht: inventariseren in een periode van 3 weken hoe vaak u vragen over eczemateuze aandoeningen krijgt.
  • Casuïstiek: u kan tot een week voor de cursus casuïstiek aandragen via email.
  • Praktijkervaring delen: heeft u in uw praktijk een situatie gehad waar u trots/niet trots op bent en die u graag ter lering wilt delen?

Kosten:

  • € 274 p.p. inclusief BTW.

Heeft u interesse in deze verdiepende masterclass, meld u dan nu aan via ons contactformulier.